Blog

Înscrieri 2018-2019

Înscrieri 2018-2019

– ETAPA I: Înscrierea copiilor: 21 mai – 8 iunie 2018

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:                       

  • cerere tip —- descarcă AICI;
  • 1 dosar cu șină;
  • copie xerox după certificatul de naștere al copilului;
  • avizul epidemiologic (pt. copil);
  • copie xerox CI părinţi;
  • adeverință de la medicul de familie (părinți);
  • adeverință de la locul de muncă al părinților;

Dosarul se va depune la secretariatul grădiniței în intervalul orar 13,00-16,00 de către unul din părinți.

Criterii  de departajare:  Existența unui document care atestă că este orfan/certificat medical de încadrare în grad de handicap

Frate/soră înscrisă în unitate

Vârsta de 3 ani împliniți la 1 sept.2018

Părinți cadre didactice

PLAN DE ȘCOLARIZARE APROBAT DE ISJ BIHOR: 275 de locuri pentru programul prelungit și  52 de locuri  pentru programul normal    repartizate astfel:   75 locuri grupa mica program  prelungit

27 locuri grupa mijlocie program normal   și     85 locuri grupa mijlocie program prelungit

25 locuri grupa mare program normal   si  115 locuri grupa mare program prelungit

AFIȘAREA LISTEI CU COPIII ADMIȘI  ÎN I ETAPA  SE VA FACE PE SITE ȘI LA INTRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ ÎN  13 IUNIE  2018.

                                                                                                                                                        Director,

Prof. Lukacs Maria Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *