Oferta educationala

Grădinița cu Program Prelungit nr. 56 este o instituție de referință din Oradea, integrată nevoilor sociale ale comunității, unde se realizează pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine prin promovarea unui învăţământ preşcolar la nivel european, deschis și flexibil care urmăreşte urmatoarele aspecte:

  • dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
  • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi apoi la viaţa socială.

Grădiniţa funcţionează cu un număr de 12 grupe de copii, din care 10 la programul prelungit şi 2 la programul normal.

În grădiniţă se desfăşoară activităţi instructiv-educative şi activităţi extracurriculare în vederea dezvoltării capacitătii de adaptare, comunicare, integrare, dezvoltare fizică şi intelectuală a preşcolarilor, în concordanţă cu misiunea instituţiei

  • de asigurare a unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare și la orice situaţie în viaţă;
  • de însuşire a cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
  • de educare a copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.